1. هادی رفیعی دارائی , محمدرضا کهنسال , محمد قربانی , محمود صبوحی صابونی , مدل سازی هیدرو اقتصادی در تحلیل استراتژی های مدیریت منابع آب: مطالعه دشت نیشابور , اقتصاد کشاورزی و توسعه , دوره ( ۲۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۱۱, صفحه ۴۱-۷۷
 2. محمدرضا کهنسال , امیرحسین توحیدی , ارزیابی عملکرد مدل هیبرید شبکه عصبی مصنوعی- ﺧـﻮد ﺗﻮﺿـﻴﺢ ﺟﻤﻌـﻲ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﺘﺤـﺮک (ARIMA-ANN) در پیش بینی صادرات زعفران ایران , زراعت و فناوری زعفران , دوره ( ۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۹, صفحه ۳۹۳-۴۰۵
 3. سیدمحسن سیدان , محمدرضا کهنسال , محمد قربانی , دستیابی به مسیر بهینه استحصال از منابع آب زیرزمینی با اعمال اثرات جانبی در دشت همدان - بهار , پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز , دوره ( ۸ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۵, صفحه ۱۹۱-۲۰۱
 4. امیر دادرس مقدم , محمد قربانی , علی رضا کرباسی , محمدرضا کهنسال , سطح بهینه تنوع و قیمت نشان‌های تجاری منتخب پنیر:کاربرد الگوریتم اجتماع ذرات (مطالعه موردی مشهد) , اقتصاد و توسعه کشاورزی , دوره ( ۳۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۳, صفحه ۵۰-۵۹
 5. محمدرضا کهنسال , زورار پرمه , برآورد تأثیر کاهش یارانه‌‌های بخش کشاورزی بر تولید و اشتغال آن , پژوهش های رشد و توسعه پایدار-پژوهش های اقتصادی , دوره ( ۱۷ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۱, صفحه ۲۳-۴۴
 6. امیر دادرس مقدم , محمد قربانی , علی رضا کرباسی , محمدرضا کهنسال , مدل‌سازی تاثیر تنوع پذیری محصول پنیر بر سهم برندهای موجود در بازار مشهد , اقتصاد کشاورزی , دوره ( ۱۰ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۱۲, صفحه ۲۳-۳۸
 7. حکیمه هاتف , محمود دانشورکاخکی , محمدرضا کهنسال , محمد بنایان اول , ناصر شاه نوشی فروشانی , بررسی آسیب‌پذیری اقتصادی از نوسانات اقلیمی (مطالعه ‏موردی: استان خراسان رضوی)‏ , هواشناسی کشاورزی , دوره ( ۴ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۱۲, صفحه ۶۱-۷۰
 8. محمدرضا کهنسال , رضا رادمهر , ارزیابی شوک‌های قیمت نفت و نرخ ارز بر قیمت مواد غذایی در مناطق شهری ایران , تحقیقات اقتصاد کشاورزی , دوره ( ۸ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۱۱, صفحه ۱۷۱-۱۹۰
 9. سیدمحسن سیدان , محمدرضا کهنسال , محمد قربانی , بررسی آثار رفاهی بهره برداری بیش از حد مجاز از منابع آب زیرزمینی در دشت همدان – بهار , اقتصاد کشاورزی , دوره ( ۱۰ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۹, صفحه ۱۲۹-۱۵۳
 10. محمدرضا کهنسال , سمیرا شایان مهر , آثار متقابل مصرف انرژی، رشد اقتصادی و آلودگی محیط زیست: کاربرد الگوی معادلات همزمان فضایی داده های تابلویی , اقتصاد انرژی ایران , دوره ( ۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۶, صفحه ۱۷۹-۲۱۶
 11. اهون کاسب , محمد قربانی , علی رضا کرباسی , محمدرضا کهنسال , ارزشگذاری ویژگی های سرمایه گذاری در انرژی های تجدیدپذیر در استان خراسان رضوی , اقتصاد کشاورزی , دوره ( ۹ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۱۲, صفحه ۲۲۱-۲۴۵
 12. محمدرضا کهنسال , امیر دادرس مقدم , عوامل موثر بر رشد بخش های مختلف اقتصادی با تاکید بر صادرات و سرمایه‌گذاری , اقتصاد کشاورزی و توسعه , دوره ( ۲۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۹, صفحه ۱-۲۵
 13. الهه اعظم رحمتی , محمدرضا کهنسال , محمد قربانی , بررسی تمایل به مشارکت گندم کاران شهرستان مشهد در طرحهای جدید بیمه محصولات کشاورزی , اقتصاد کشاورزی و توسعه , دوره ( ۲۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۹, صفحه ۱۳۵-۱۵۸
 14. بهاره معدنیان , آرش دوراندیش , محمد قربانی , محمدرضا کهنسال , اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر تأخیر یا عدم بازپرداخت تسهیلات اعطایی بانک کشاورزی به کشاورزان , اقتصاد و توسعه کشاورزی , دوره ( ۲۹ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۹, صفحه ۲۷۲-۲۸۳
 15. محمدرضا کهنسال , پریسا علیزاده , بررسی فرضیه کسری دوگانه در اقتصاد ایران: رهیافت خود رگرسیون برداری آستانه ای دو رژیمه , نظریه های کاربردی اقتصاد , دوره ( ۲ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۹, صفحه ۷۳-۹۲
 16. محمدرضا کهنسال , علی فیروززارع , محمد مهدی برادران خلخالی , داده کاوی و تحلیل رفتار شهروندان در تفکیک زباله از مبدأ با بهره گیری از الگوریتم C4.5 درخت تصمیم مطالعه موردی: شهر مشهد , جغرافیا و توسعه ناحیه ای , دوره ( ۲۴ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۶, صفحه ۱۳۳-۱۵۵
 17. محمدرضا کهنسال , امیرحسین توحیدی , بررسی تجربی اثر نوسانات نرخ ارز بر تقاضای صادرات زعفران ایران: رویکرد پویای میان گروهی تلفیقی (PMG) , زراعت و فناوری زعفران , دوره ( ۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۴, صفحه ۳۴-۴۲
 18. مهسا بهرامی نسب , آرش دوراندیش , ناصر شاه نوشی فروشانی , محمدرضا کهنسال , تعیین الگوی بهینه زراعی شهرستان اسفراین (کاربرد برنامه ریزی فازی با ارزش بازه ای بر اساس برش های آلفای نامحدود) , تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران , دوره ( ۴۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۳, صفحه ۶۱-۷۳
 19. خدیجه پارساپور , محمدرضا کهنسال , بررسی عوامل موثر بر میزان پس انداز کشاورزان با استفاده از الگوی لاجیت چندگانه (مطالعه موردی: استان خراسان رضوی) , تحقیقات اقتصاد کشاورزی , دوره ( ۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۲, صفحه ۱۲۱-۱۴۲
 20. محمدرضا کهنسال , فاطمه حیات غیبی بلداجی , مقایسه اختلاف منطقه‌ای بهره‌وری عوامل واسطه در تولید بخش‌های مختلف اقتصادی , پژوهش های رشد و توسعه پایدار-پژوهش های اقتصادی , دوره ( ۱۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۲, صفحه ۱۵۹-۱۸۴
 21. فاطمه برادران سیرجانی , محمدرضا کهنسال , محمود صبوحی صابونی , کاربرد مدل برنامه‎ریزی خطی فازی چند هدفه دو مرحله‎ای جهت تدوین الگوی بهینه کشت (مطالعه‌ی موردی بخش مرکزی شهرستان مشهد) , اقتصاد و توسعه کشاورزی , دوره ( ۲۸ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۱۲, صفحه ۳۶۸-۳۷۶
 22. سمیه رحیمی بایگی , محمدرضا کهنسال , آرش دوراندیش , پیش‌بینی تقاضای انواع گوشت در مناطق شهری ایران با استفاده از رهیافت الگوریتم ژنتیک , اقتصاد کشاورزی , دوره ( ۸ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۹, صفحه ۴۹-۶۴
 23. محمدرضا کهنسال , سمانه ایروانی , بررسی شکست‌های ساختاری چندگانه نامعین در قیمت‌های کشاورزی (مطالعه موردی محصولات دامی) , اقتصاد کشاورزی , دوره ( ۸ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۷, صفحه ۸۷-۱۰۱
 24. احمدرضا شاهپوری , محمد قربانی , آرش دوراندیش , محمدرضا کهنسال , جایگاه زعفران ارگانیک در سبد مصرفی آتی خانوارها و عوامل موثر برآن , زراعت و فناوری زعفران , دوره ( ۲ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶, صفحه ۳-۱۴
 25. محمدرضا کهنسال , بررسی و تحلیل تغییرات تکنولوژی و اقتصاد مقیاس در تولید گندم آبی: مطالعه موردی استان خراسان رضوی , اقتصاد کشاورزی و توسعه , دوره ( ۲۲ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۵, صفحه ۸۷-۱۰۵
 26. محمدرضا کهنسال , سمیه نقوی , ارزیابی برخی شاخصهای فناوری کشاورزی بر آلودگی هوا در کشورهای منتخب , اقتصاد کشاورزی , دوره ( ۷ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۳, صفحه ۷۵-۸۶
 27. مهسا بهرامی نسب , آرش دوراندیش , محمدرضا کهنسال , کاربرد برنامه ریزی فازی با رهیافت بازه ای در تعیین الگوی بهینه کشت شهرستان اسفراین , اقتصاد و توسعه کشاورزی , دوره ( ۲۸ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۳, صفحه ۸۳-۹۱
 28. محمدرضا کهنسال , سیدمحسن سیدان , علی فرهپور , ارزیابی اقتصادی پرورش شترمرغ در استان همدان , علوم دامی , دوره ( ۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۳, صفحه ۲۰-۲۶
 29. محمدرضا کهنسال , امیرحسین توحیدی , بررسی رابطه علّی میان گردشگری و رشد اقتصادی در کشورهای عضو منطقه منا , اقتصاد مقداری , دوره ( ۱۰ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۱۲, صفحه ۵۵-۷۲
 30. محمدرضا کهنسال , هومن منصوری , بررسی عوامل اقتصادی اجتماعی موثر بر مالکیت ماشینهای کشاورزی در استان خراسان رضوی , مکانیزاسیون کشاورزی , دوره ( ۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۹, صفحه ۵۳-۵۹
 31. محمدرضا کهنسال , علی اکبر سروری , تعیین الگوی بهینه کشت محصولات عمده استان خراسان رضوی با استفاده از برنامه‏ ریزی خطی چند هدفه فازی و تابع عضویت هذلولی (مقایسه الگوهای برنامه‏ ریزی ریاضی) , اقتصاد کشاورزی و توسعه , دوره ( ۲۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶, صفحه ۱۳۱-۱۵۱
 32. محمدرضا کهنسال , زورار پرمه , تحلیل مسیر ساختاری افزایش قیمت حاملهای انرژی بر صنعت خودروسازی , پژوهشنامه بازرگانی , دوره ( ۱۷ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶, صفحه ۱۲۵-۱۵۱
 33. محمدرضا کهنسال , علی فیروززارع , کاربرد تحلیل تمایزی چندگروهی در تعیین عوامل اقتصادی- اجتماعی مؤثر بر تأثیرپذیری خریداران مواد غذایی از شیوه‌های مختلف تبلیغات بازاریابی (مطالعه موردی: شهر مشهد) , اقتصاد و توسعه کشاورزی , دوره ( ۲۷ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶, صفحه ۱۵۶-۱۶۷
 34. عفت قربانیان قطب آبادی , منصور زیبایی , محمد قربانی , محمدرضا کهنسال , تعیین الگوی بهینه کشت با توجه به محدودیت منابع آب زیرزمینی در دشت کوار , اقتصاد و توسعه کشاورزی , دوره ( ۲۷ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۵, صفحه ۱-۷
 35. محمدرضا کهنسال , هادی رفیعی دارائی , بررسی پتانسیل اشتغالزایی بخش کشاورزی در عرصه‌های اقتصاد شهر و روستا: مطالعه موردی استان خراسان رضوی , تحقیقات اقتصاد کشاورزی , دوره ( ۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۴, صفحه ۲۳-۴۶
 36. مسعود حسین زاده , محمدرضا کهنسال , محمد قربانی , بررسی آثار هدفمندسازی یارانه ها بر الگوی کشت در شهرستان اسفراین (رهیافت برنامه ریزی بازه ای) , اقتصاد و توسعه کشاورزی , دوره ( ۲۷ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۳, صفحه ۶۴-۷۴
 37. آرش دوراندیش , محمدرضا کهنسال , ناصر شاه نوشی فروشانی , مسعود حسین زاده , بررسی کارآیی فنی تولیدکنندگان زرشک در استان خراسان جنوبی , اقتصاد کشاورزی , دوره ( ۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۱۲, صفحه ۱۰۱-۱۲۰
 38. علی رهنما , محمدرضا کهنسال , آرش دوراندیش , برآورد ارزش اقتصادی آب با استفاده از رهیافت برنامه­ ریزی ریاضی مثبت در شهرستان قوچان , اقتصاد کشاورزی , دوره ( ۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۱۲, صفحه ۱۳۳-۱۵۰
 39. محمدرضا کهنسال , هادی رفیعی دارائی , بررسی تبعات افزایش مخارج مصرفی خانوارهای شهری و روستایی بر مصرف انرژی در بخش کشاورزی و تولید آلاینده‌های زیست‌محیطی , اقتصاد و توسعه کشاورزی , دوره ( ۲۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۱۰, صفحه ۲۸۷-۲۹۷
 40. سهیلا پوریزدیان محمداباد , محمدرضا کهنسال , محمد قربانی , عوامل موثر بر تقاضای بالفعل و بالقوه اعتبارات کشاورزی استان خراسان رضوی , اقتصاد کشاورزی و توسعه , دوره ( ۲۰ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۷, صفحه ۱۱۳-۱۳۴
 41. محمدرضا کهنسال , سیدحسین محمدزاده , امین نعمتی , به کار گیری شبکه عصبی در رتبه بندی عوامل موثر بر پذیرش بیمه گندم و تعیین حق بیمه آن (مطالعه موردی شهرستان قاین) , بیمه و کشاورزی , دوره ( ۹ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۶, صفحه ۴۵-۶۵
 42. امید گیلان پور , محمدرضا کهنسال , زورار پرمه , الهام اسماعیلی پور , بررسی تاثیر مداخلات دولت در بازار گوشت مرغ , پژوهشنامه بازرگانی , دوره ( ۱۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۵, صفحه ۱۳۷-۱۶۸
 43. علی رهنما , محمدرضا کهنسال , آرش دوراندیش , ﺑﺮآورد ارزش اﻗﺘﺼﺎدی آب ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از رﻫﻴﺎﻓﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰی رﻳﺎﺿﻲ ﻣﺜﺒﺖ در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻗﻮﭼﺎن , اقتصاد کشاورزی , دوره ( ۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۲, صفحه ۱۳۳-۱۵۰
 44. محمدرضا کهنسال , زورار پرمه , الهام اسماعیلی پور , عبدالرسول قاسمی , پیش بینی قیمت تخم مرغ با استفاده از ARIMA، شبکه عصبی مصنوعی و هموار سازی هالت وینترز , پژوهشنامه بازرگانی , دوره ( ۱۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۱, صفحه ۴۹-۷۳
 45. محمد قربانی , محمدرضا کهنسال , ارزیابی عوامل تاثیرگذار بر بهره‎گیری کشاورزان استان خراسان رضوی از مهندسین ناظر کشت چغندر قند , اقتصاد کشاورزی و توسعه , دوره ( ۱۹ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۶, صفحه ۱۰۱-۱۲۸
 46. مریم حسن نژاد , محمدرضا کهنسال , محمد قربانی , عوامل موثر بر مشارکت روستاییان در گروه‎های توسعه روستایی، مطالعه موردی : پروژه ترسیب کربن در استان خراستان جنوبی , روستا و توسعه , دوره ( ۱۴ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۶, صفحه ۷۳-۹۱
 47. محمدرضا کهنسال , سیدحسین محمدزاده , بررسی عوامل موثر بر تقاضای بیمه زرشک کاران (مطالعه موردی: شهرستان قاین ) , بیمه و کشاورزی , دوره ( ۸ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۶, صفحه ۹۵-۱۱۰
 48. محمدرضا کهنسال , هادی رفیعی دارانی , بررسی و ارائه شیوه‏ های نوین خدمات رسانی در بازارهای ارزاق شهرداری: مطالعه موردی بازارهای ارزاق شهرداری مشهد , مشهد پژوهی , دوره ( ۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۵, صفحه ۱۰۳-۱۲۸
 49. محمدرضا کهنسال , هادی رفیعی دارائی , بررسی و تحلیل دلایل مراجعه و عدم مراجعه به بازارهای شهرداری با استفاده از تحلیل تمایزی: مطالعه موردی بازارهای میوه شهرداری مشهد , مشهد پژوهی , دوره ( ۴ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۵, صفحه ۹۳-۱۰۸
 50. سمانه سادات همراز , محمدرضا کهنسال , محمد قربانی , علیرضا کوچکی , ویژگیهای اقتصادی تنوع ارقام مختلف گندم (Triticum aestivum L.)اقتصاد سنجی , بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology , دوره ( ۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۴, صفحه ۲۳۱-۲۳۶
 51. ابوذر نحوی , محمدرضا کهنسال , عوامل مؤثر بر پیشرفت زنان کارآفرین (مطالعة موردی زنان استان مازندران) , زن و مطالعات خانواده , دوره ( ۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۳, صفحه ۹۵-۱۱۱
 52. سمانه سادات همراز , محمدرضا کهنسال , محمد قربانی , بررسی تاثیر تنوع زیستی زراعی بر ریسک تولیدی کشاورزان شهرستان مشهد، مطالعه ی موردی تولیدکنندگان گندم , تحقیقات اقتصاد کشاورزی , دوره ( ۴ ) , تاریخ: ۱۳۸۹/۱۲, صفحه ۶۳-۷۶
 53. مریم حسن نژاد , محمدرضا کهنسال , محمد قربانی , امکان سنجی سیاست های انگیزشی اجرایی پروژه بین المللی ترسیب کربن ایران در راستای توانمندسازی جوامع محلی , علوم و صنایع کشاورزی , دوره ( ۲۴ ) , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۹, صفحه ۳۲۳-۳۳۴
 54. مریم حسن نژاد , محمدرضا کهنسال , محمد قربانی , عامل های موثر بر مشارکت اعضای گروه های توسعه روستایی در فعالیت های ترویجی - حفاظتی پروژه بین المللی ترسیب کربن ایران , تحقیقات اقتصاد کشاورزی , دوره ( ۲ ) , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۶, صفحه ۱۰۵-۱۲۴
 55. محمدرضا کهنسال , ازاده پورزنجانی , بررسی تاثیر بیمه بر بهره وری گندم کاران , بیمه و کشاورزی , دوره ( ۷ ) , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۶, صفحه ۲۵-۴۲
 56. محمد قربانی , محمدرضا کهنسال , عوامل تاثیرگذار بر تمایل به مشارکت کشاورزان گندم‎کار در برنامه یارانه سبز برای پذیرش و بکارگیری عملیات حفاظتی خاک , اقتصاد و توسعه کشاورزی , دوره ( ۲۴ ) , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۳, صفحه ۵۹-۷۱
 57. سعید عابد , محمد قربانی , هومان لیاقتی , محمدحسین آق خانی , محمدرضا کهنسال , برنامه‎ریزی فروش لیزینگی در بنگاه‎های تولید فناوری ماشین‎های کشاورزی , اقتصاد و توسعه کشاورزی , دوره ( ۲۴ ) , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۳, صفحه ۱۲۰-۱۲۸
 58. محمدرضا کهنسال , هادی رفیعی دارانی , سنجش درجه توسعه ‏یافتگی کشاورزی شهرستانهای استان خراسان رضوی , اقتصاد کشاورزی , دوره ( ۳ ) , تاریخ: ۱۳۸۸/۱۲, صفحه ۴۵-۶۶
 59. محمد قربانی , رضا قربانی , محمدرضا کهنسال , امین نعمتی , تعیین‎کننده‎های روش‎های مدیریتی علف‎های هرز در مزارع گندم استان خراسان رضوی , اقتصاد کشاورزی , دوره ( ۳ ) , تاریخ: ۱۳۸۸/۱۲, صفحه ۱۳۹-۱۶۷
 60. محمد قربانی , علیرضا کوچکی , محمدرضا کهنسال , فاطمه جعفری , کاربرد پروفیل ریسک در مدیریت ریسک محصولات زراعی استان خراسان شمالی (مطالعه موردی چغندر قند) , اقتصاد کشاورزی , دوره ( ۳ ) , تاریخ: ۱۳۸۸/۱۱, صفحه ۳۱-۴۸
 61. محمدرضا کهنسال , علی رهنما , بررسی نگرش کشاورزان نسبت به بیمه انگور , بیمه و کشاورزی , دوره ( ۶ ) , تاریخ: ۱۳۸۸/۱۰, صفحه ۵۱-۶۵
 62. محمدرضا کهنسال , سهیلا شهرکی مقدم , بررسی عوامل موثربربیمه دامداری ها , بیمه و کشاورزی , دوره ( ۶ ) , تاریخ: ۱۳۸۸/۰۸, صفحه ۳۳-۵۲
 63. محمدرضا کهنسال , ناصر شاه نوشی فروشانی , زهرا گلریز ضیائی , بررسی تاثیر سرمایه‌گذاری عمومی‌در زیرساخت‌های کشاورزی بر رشد بهره‌وری بخش کشاورزی‌ایران , دانش و توسعه , دوره ( ۱۶ ) , تاریخ: ۱۳۸۸/۰۶, صفحه ۷۹-۹۷
 64. محمدرضا کهنسال , حسن عاقل , سمانه سادات همراز , بررسی تأثیر بیمه و خدمات ترویجی بر توزیع درآمد باغداران , بیمه و کشاورزی , دوره ( ۶ ) , تاریخ: ۱۳۸۸/۰۶, صفحه ۲۷-۴۷
 65. محمدرضا کهنسال , هومن منصوری , محمد قربانی , بررسی عوامل موثر بر دسترسی کشاورزان استان خراسان رضوی به اعتبارات بانک کشاورزی , اقتصاد کشاورزی , دوره ( ۳ ) , تاریخ: ۱۳۸۸/۰۴, صفحه ۲۵۷-۲۵۶
 66. محمدرضا کهنسال , محمد قربانی , هادی رفیعی , بررسی عوامل محیطی و غیرمحیطی مؤثر بر پذیرش آبیاری بارانی: مطالعه موردی استان خراسان رضوی , اقتصاد کشاورزی و توسعه , دوره ( ۱۷ ) , تاریخ: ۱۳۸۸/۰۳, صفحه ۹۷-۱۱۲
 67. محمدرضا کهنسال , سمانه زارع بنادکوکی , بررسی عوامل موثر بر تقاضای بیمه بادام مطالعه موردی شهرستان تفت , بیمه و کشاورزی , دوره ( ۵ ) , تاریخ: ۱۳۸۷/۰۷, صفحه ۲۱-۵۳
 68. محمد قربانی , علیرضا کوچکی , امیر لکزیان , محمدرضا کهنسال , محسن تبرائی , مرضیه مطلبی , الهام شکری , محمد ترشیزی , بازشناسی عوامل موثر بر سرمایه گذاری کشاورزان استان خراسان رضوی در حفاظت خاک , علوم و صنایع کشاورزی , دوره ( ۲۱ ) , تاریخ: ۱۳۸۷/۰۵, صفحه ۱۱-۲۲
 69. محمدرضا کهنسال , محمد قربانی , مسعود پیروزی راد , بررسی اثرات تغییر قیمت گندم بر رفاه خانوارهای استان خراسان رضوی , علوم و صنایع کشاورزی , دوره ( ۲۱ ) , تاریخ: ۱۳۸۷/۰۵, صفحه ۲۳-۲۵
 70. محمد قربانی , سید صفدر حسینی , علیرضا کوچکی , محمدرضا کهنسال , بررسی سیاست‎های حمایتی حفاظت خاک در ایران (مطالعه موردی استان خراسان رضوی) , علوم و صنایع کشاورزی , دوره ( ۲۲ ) , تاریخ: ۱۳۸۷/۰۵, صفحه ۶۳-۷۷
 71. محمدرضا کهنسال , علی فیروز زارع , تعیـین الگوی بهینه کشت همسو با کشاورزی پایدار , اقتصاد کشاورزی و توسعه , دوره ( ۱۶ ) , تاریخ: ۱۳۸۷/۰۴
 72. محمدرضا کهنسال , وحید قربانی پاشاکلایی , بررسی عوامل موثر بر پذیرش بیمه پنبه مطالعه موردی : استان خراسان شمالی , بیمه و کشاورزی , دوره ( ۵ ) , تاریخ: ۱۳۸۷/۰۳, صفحه ۲۳-۴۶
 73. محمدرضا کهنسال , هادی رفیعی , انتخاب و رتبه بندی سیستم‌های آبیاری بارانی و سنتی در استان خراسان رضوی , علوم و صنایع کشاورزی , دوره ( ۲۲ ) , تاریخ: ۱۳۸۷/۰۱, صفحه ۹۱-۱۰۲
 74. محمدرضا کهنسال , فرشاد محمدیان , کاربرد برنامه‌ریزی آرمانی فازی در تعیین الگوی بهینه کشت محصولات‌زراعی , اقتصاد کشاورزی , تاریخ: ۱۳۸۶/۱۲
 75. مرضیه مطلبی , محمدرضا کهنسال , کاربرد مدل برنامه‌ریزی چند هدفه کنشی (IMGP) برای تعیین جیره غذایی گاو شیری منطبق با معیارهای اقتصادی، زیست محیطی و تغذیه‌ای , اقتصاد کشاورزی , تاریخ: ۱۳۸۶/۱۲
 76. هومن منصوری , محمدرضا کهنسال , تعیین الگوی بهینه کشت زراعی براساس دو دیدگاه اقتصادی و زیست محیطی , اقتصاد کشاورزی و توسعه , تاریخ: ۱۳۸۶/۱۲
 77. محمدرضا کهنسال , صفدر حسینی , الگوی شبیه سازی سیاستهای حمایت قیمتی چغندرقند در خراسان , اقتصاد کشاورزی و توسعه , تاریخ: ۱۳۸۶/۰۴
 78. محمدرضا کهنسال , قربان اسماعيل مقدم , بررسی عوامل موثر بر تقاضای بیمه محصولات کشاورزی(مطالعه موردی:شهرستان درگز) , بیمه و کشاورزی , تاریخ: ۱۳۸۵/۰۶, صفحه ۷-۲۳
 79. محمدرضا کهنسال , رمضان حسين زاده , بررسی نقش بیمه در تولید گندم , بیمه و کشاورزی , تاریخ: ۱۳۸۵/۰۱
 80. محمدرضا کهنسال , برآرود شاخص بهره وری مالم کوئیست برای محصولات منتخب کشاورزی , علوم و صنایع کشاورزی , تاریخ: ۱۳۸۴/۱۲
 81. محمدرضا کهنسال , بررسی اثرات اقتصادی- اجتماعی بیمه محصولات کشاورزی (مطالعه موردی:شهرستان مشهد) , علوم و صنایع کشاورزی , تاریخ: ۱۳۸۴/۱۲
 82. محمدرضا کهنسال , سعيد يزدانی , مدیریت انرژی با تاکید بر پایداری بخش زراعت , علوم کشاورزی و منابع طبیعی , تاریخ: ۱۳۸۴/۱۰